عاشقانه ترین ها

!!!چه تلخ است...بابغض بنویسی...باخنده بخوانند

حوصله..

اگرازدیدن تکرای من دلگیری...

می روم سرنرودحوصله ی چشمانت...!!!

[ بیستم شهریور 1393 ] [ 19:15 ] [ hassan ] [ ]

حوصله..

اگرازدیدن تکرای من دلگیری...

می روم سرنرودحوصله ی چشمانت...!!!

[ بیستم شهریور 1393 ] [ 19:14 ] [ hassan ] [ ]

روسری..

دیدم که شهرپرازعطرمریم است...

گفتندکه بازروسری ات راتکانده ای..!!!

[ بیستم شهریور 1393 ] [ 18:50 ] [ hassan ] [ ]

یخ...

چوب ها که می سوزندگرمت میکنند... دلت که می سوزدیخ میکنی..!!
[ پانزدهم فروردین 1393 ] [ 8:55 ] [ hassan ] [ ]

تحویل..

تحویل نمی گیرم... سالی راکه... بدون توتحویل شود!!!
[ یکم فروردین 1393 ] [ 14:35 ] [ hassan ] [ ]

سال نو..

تورفته ای هنوزم اینجایی...

ازپشت سکوت و فاصله پیدایی...

سالی که نکوست ازبهارش پیداست...

آغازهزارو سیصدوتنهایی....!!!!!!!!!!!!

[ بیست و نهم اسفند 1392 ] [ 12:40 ] [ hassan ] [ ]

بهانه..

همیشه نباید همه چیز را توضیح داد!!!

وقتی کسی برای نداشتــــــــــــه هایت بهانه میگیرد...

بهتر است او را هم نداشته باشی...

[ بیست و یکم بهمن 1392 ] [ 18:31 ] [ hassan ] [ ]

به سرنوشت بگویید:
اسباب بازی هایت بی جان نیستند،آدمند،میشکنند...
آرامتر...!!!!!

[ بیست و یکم بهمن 1392 ] [ 18:24 ] [ hassan ] [ ]

کجا...

بوی مهربانی می آید ...

کجا ایستاده ای ؟؟؟

در مسیر باد ؟؟؟


[ بیست و یکم بهمن 1392 ] [ 18:21 ] [ hassan ] [ ]

مادر...

بهشت هم خشک سالیست !!!
این را دیشب از کف پای مادرم که ترک خورده بود فهمیدم …

[ دهم بهمن 1392 ] [ 19:9 ] [ hassan ] [ ]

چشمانت...

چشمان ِ تو
آیه هایی آسمانـی اند
که پیامبری سر به هوا
سالهاست گمشان کرده است …

 

[ دهم بهمن 1392 ] [ 19:7 ] [ hassan ] [ ]

شعر...

شعر که می خوانم چشمانت را نبند.....

تو که می دانی من حافظه ی خوبی ندارم!!!!!!!!

[ دهم بهمن 1392 ] [ 19:5 ] [ hassan ] [ ]

دوست داشتن...

دختربچه گفت:دوستت دارم...
پسر بچه پرسيد:مثل آدم بزرگا؟؟؟
دختربچه گفت:نه راستكي!!!

[ سی ام آذر 1392 ] [ 17:44 ] [ hassan ] [ ]

خدایا...

خدایا . . .
قسمت و حکمت بماند برای آنها که درکش میکنند . . .
برای من نفهم فقط معجزه کن !!!!

[ سی ام آذر 1392 ] [ 17:35 ] [ hassan ] [ ]

آدم برفی..

آدم برفی ازخجالت آب شد...

وقتی که دیدکودک گرسنه ای...

به هویج روی دماغش زل زده است...!!!!!!!

[ سی ام آذر 1392 ] [ 17:29 ] [ hassan ] [ ]

نیمه شب...

نیمه شب آواره و بی حس و حال
در سرم سودای جامی بی زوال
پرسه ایی آغاز کردیم در خیال
دل بیاد آورد ایام وصال
از جدایی یک دو سالی میگذشت
یک دو سال از عمر رفت و برنگشت
دل بیاد آورد اول بار را
خاطرات اولین دیدار را
آن نظر بازی آن اسرار را
آن دو چشم مست آهو وار را
همچو رازی مبهم و سر بسته بود
چون من از تکرار او هم خسته بود
آمد و هم آشیان شد با منو
هم نشین و هم زبان شد با منو
خسته جان بودم که جان شد با منو
ناتوان بود و توان شد با منو
دامنش شد خوابگاه خستگی
این چنین آغاز شد دلبستگی
وای از آن شب زنده داری تا سحر
وای از آن عمری که با او شد به سر
مست او بودم زدنیا بی خبر
دم به دم این عشق میشد بیشتر
آمد و در خلوتم دم ساز شد
گفتگوها بین ما آغاز شد

گفتمش…
گفتمش در عشق پا برجاست دل
گر گشایی چشم دل زیباست دل
گر تو ذورق وان شوی دریاست دل
بی تو شام بی فرداست دل
دل ز عشق روی تو حیران شده
در پی عشق تو سرگردان شده

گفت…
گفت در عشقت وفادارم بدان
من تو را بس دوست میدارم بدان
شوق وصلت را به سر دارم بدان
چون تویی مخمور خمارم بدان
با تو شادی می شود غم های من
با تو زیبا می شود فردای من

گفتمش عشقت به دل افزون شده
دل زجادوی رخت افزون شده
جز تو هر یادی به دل مدفون شده
عالم از زیباییت مجنون شده
بر لبم بگذاشت لب یعنی خموش
طعم بوسه از سرم برد عقل و هوش
در سرم جز عشق او سودا نبود
بحر کس جز او در این دل جا نبود
دیده جز بر روی او بینا نبود
همچو عشق من هیچ گل زیبا نبود
خوبی او شهره عافاق بود
در نجابت در نکویی طاق بود

روزگار…
روزگار اما وفا با ما نداشت
طاقت خوشبختی ما را نداشت
پیش پای عشق ما سنگی گذاشت
بی گمان از مرگ ما پروا نداشت
آخر این قصه هجران بود و بس
حسرت و رنج فراوان بود و بس
یار ما را از جدایی غم نبود
در غمش مجنون عاشق کم نبود
بر سر پیمان خود محکم نبود
سهم من از عشق جز ماتم نبود
با من دیوانه پیمان ساده بست
ساده هم آن عهد و پیمان را شکست
بی خبر پیمان یاری را گسست
این خبر ناگاه پشتم را شکست
آن کبوتر عاقبت از بند رفت
رفت و با دلداری دیگر عهد بست
با که گویم او که هم خون من است
خسم جان و تشنه خون من است
بخت بد بین وصل او قسمت نشد
این گدا مشمول آن رحمت نشد
آن طلا حاصل به این قیمت نشد
عاشقان را خوش دلی تقدیر نیست
با چنین تقدیر بد تدبیر نیست
از غمش با دود و دم هم دم شدم
باده نوش غصه او من شدم
مست و مخمور و خراب از غم شدم
ذره ذره آب گشتم کم شدم…
آخر آتش زد دل دیوانه را
سوخت بی پروا پر پروانه را

عشق من…
عشق من از من گذشتی خوش گذر
بعد از این حتی تو اسمم را نبر
خاطراتم را تو بیرون کن ز سر
دیشب از کف رفت فردا را نگر
آخر این یک بار از من بشنو پند
بر منو بر روزگارم دل مبند
عاشقی را دیر فهمیدی چه سود
عشق دیرین گسسته تار و پود
گر چه آب رفته باز آید به رود
ماهی بیچاره اما مرده بود…
بعد از این هم آشیانت هر کس است
باش با او یاد تو ما را بس است

[ بیست و هشتم آبان 1392 ] [ 10:48 ] [ hassan ] [ ]

بی کسی..

مدت هاســـــت
نه به آمدن کسی دل خوشـــــــم…
نه از رفتن کسی دل گیـــــــر…
بی کسی هم عالمــــــــــــی دارد…
[ بیستم آبان 1392 ] [ 18:2 ] [ hassan ] [ ]

جناق...

عاقبتم مانند "جناق "شده است...

همه برای شکستنم شرط بسته اند..!!!!!!

[ سی ام مهر 1392 ] [ 9:17 ] [ hassan ] [ ]

دلبسته...

دلم را به روی  عالم و آدم بسته ام...

مگر"دلبستگی "همین نیست؟؟؟؟

[ سی ام مهر 1392 ] [ 9:13 ] [ hassan ] [ ]

انشا...

 میبینی رفیق.....

حالا که پر از حرفیم دیگر زنگ انشا ء نداریم.... !!!!!!!!!!

[ شانزدهم مهر 1392 ] [ 17:37 ] [ hassan ] [ ]

پاییز..

کاش چشمانم را می بستم و اول زمستان باز میکردم !!!!!

امسال بی تو تحمل نبودنت را در پاییز ندارم …...

[ شانزدهم مهر 1392 ] [ 17:34 ] [ hassan ] [ ]

تنها...

نه این که زانوزده باشم،نه...

فقط بی کسی کمی سنگین است...!!!!!!

[ شانزدهم مهر 1392 ] [ 17:31 ] [ hassan ] [ ]

ما...

ما که هیچی...

اماامیدوارم عکس های شما

تو فصل پاییزدو نفره بشه..!!!!!!!!

[ هفتم مهر 1392 ] [ 8:59 ] [ hassan ] [ ]

کوه...

من کوه شده ام....

دیگر به هیچ کس نمی رسم....!!!!!!!!

[ هفتم مهر 1392 ] [ 8:55 ] [ hassan ] [ ]

اس..

دلم اس ام اس  می خواد از نوع نصفه شبيش..

ازهمونا كه يهو از خواب بيدارت كنه

تا مطمئن شي یکی تو بي خوابيش به یادته..!!!

[ بیست و چهارم شهریور 1392 ] [ 11:0 ] [ hassan ] [ ]

ستلامتی..

بســـــلامتي خودم ...

كه "بود و نبودم" واسه هيشــــــكي مهم نيس...!!!![ بیست و چهارم شهریور 1392 ] [ 10:51 ] [ hassan ] [ ]

تنهایی..

تنهایی یعنی اینکه وقتی ریشتو میزنی...

کسی نیست صورتت رو ببوسه..!!!!

[ شانزدهم شهریور 1392 ] [ 9:17 ] [ hassan ] [ ]

خدایا...

خدایا تورا چه کسی در "آغوش" میگیرد...

که این گونه آرامی!!!!!!!!!!!!

[ شانزدهم شهریور 1392 ] [ 9:11 ] [ hassan ] [ ]

خوشبخت..

هنوز یک لبخندم را بسته بندی کرده ام ....

برای روزی که تــو را اتفاقی می بینم ...

آنقدر تمیز بخندم که به خوشبختیم حسادت کنی !
[ دهم شهریور 1392 ] [ 10:52 ] [ hassan ] [ ]